BURGERBEGROTING - DISTRICT ANTWERPEN

Wat zou jij doen met 1 miljoen?

1

Beantwoord de vragen

2

Ontdek de antwoorden

3

Besteed zelf 1,4 miljoen

4

Blijf op de hoogte

Waar moet de 1,4 miljoen naartoe?

Deze 12 thema’s werden dit jaar door inwoners van district Antwerpen gekozen. Lees hier hoe we dat aanpakken

Klik op de achter het thema voor meer informatie over het thema

0 besteed van €1.400.000

Verstuur

0 besteed van €1.400.000

groen in straten en op pleinen

0

meer bomen

0

tuinstraten en experimenteel groen

0

ontharden

0

klimaat- en milieuprojecten

0

fietsvriendelijke straten

0

verkeersremmende maatregelen

0

buurtconcerten en -feesten

0

aantrekkelijkere pleinen

0

kindvriendelijke straten

0

cultuur op straten en pleinen

0

ontmoeting in de buurt

0
Verstuur
×

Groen in straten en op pleinen

Binnen dit thema passen ideeën die meer of beter groen brengen in de straten en op de pleinen. Bloemen, struiken, planten, in bakken of in volle grond moeten het belangrijkste en meest zichtbare zijn.

Meer bomen

Binnen dit thema kan je meer bomen in district Antwerpen laten planten, meestal door het district. De prijs gaat van 200 euro voor een boom in volle grond, tot 20.000 euro als een stukje straat heraangelegd moet worden.

Tuinstraten en experimenteel groen

Binnen dit thema kan je experimenteren met groen in je straat. Dit kan gaan om een tijdelijke herinrichting van publieke ruimte. Het kan ook gaan om bloembakken, hangmanden, geveltuinen, groenslingers, ... Er moet aandacht zijn voor de mening van de buren en voor duurzaamheid (materiaal, opruim,...).

Ontharden

Binnen dit thema passen ideeën om stenen of beton uit te breken in straten of op pleinen.

Klimaat- en milieuprojecten

Binnen dit thema kunnen mensen samen acties ondernemen die het leefmilieu in de wijk verbeteren, of die bijdragen aan bewustzijn rond de klimaatverstoring of het milieu.

Fietsvriendelijke straten

Binnen dit thema passen acties die het fietsen in de stad stimuleren, of ingrepen die fietsen aangenamer maken bv. publieke fietspompen, fietsenstallingen of asfalteren van een straat. Fietspaden of –straten aanleggen mag district Antwerpen niet.

Verkeersremmende maatregelen

Binnen dit thema kan je voorstellen doen om het verkeer in je straat af te remmen door sensibilisering of kleine aanpassingen (bv. drempel, versmalling). Flitscamera’s plaatsen of verkeersregels wijzigen mag district Antwerpen niet.

Buurtconcerten en -feesten

Binnen dit thema passen ideeën over lokale optredens en kleinschalige feesten waarop de hele buurt welkom is. Onder andere eten, drinken en artiesten kunnen gefinancierd worden. Er moet aandacht zijn voor gehoorbescherming, voor duurzaamheid (materiaal, opruim,…) en voor betrokkenheid van diverse buren.

Aantrekkelijkere pleinen

Binnen dit thema passen ideeën die een plein aantrekkelijker maken met bv zitplekken, speelaanleidingen, kunst of groen.

Kindvriendelijke straten

Binnen dit thema passen voorstellen om een straat of kruispunt kindvriendelijker te maken, bv. met het oog op veiligheid of speelaanleidingen.

Cultuur op straten en pleinen

Binnen dit thema passen ideeën die cultuurbeleving in de publieke ruimte stimuleren: kleine tentoonstellingen, graffiti, lokale performances, etc. Er moet aandacht zijn voor duurzaamheid (materiaal, opruim,…).

Ontmoeting in de buurt

Binnen dit thema passen ingrepen of acties om buurtbewoners lokaal samen te brengen.